MacBook - Installera mer minne

background image

Installera mer minne

Datorn har två minneskortplatser som du kommer åt genom att ta bort datorns

underdel. MacBook levereras med minst två 2 gigabyte (GB) 1 066 MHz DDR SDRAM-

minne (Double Data Rate (DDR3) Synchronous Dynamic Random-Access Memory)

installerat. Båda minneskortplatserna hanterar SDRAM-moduler som uppfyller följande

krav:

 Formatet DDR DDR3 (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)

 1,18 tum

 204 stift

 1 GB eller 2 GB

 RAM-minne av typen PC3-8500 DDR3 SO-DIMM 1066 MHz

Du kan lägga till två stycken minnesmoduler i storleken 2 GB för maximalt upp till 4 GB

totalt minne. För bästa prestanda bör du installera likadana minnesmoduler i båda

kortplatserna.

Så här installerar du minne i MacBook:

1

Följ steg 1 till 3 som börjar på sidan 35.

Viktigt:

När du tar bort bottenskalet exponeras känsliga inre komponenter. Undvik att

röra vid andra delar än minneskomponenten när du tar bort eller lägger till minnet.

background image

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

45

2

Tryck på spakarna på sidorna av minnesmodulen utåt så att minnesmodulen släpper

från minneskortsplatsen.

Minnet matas ut i vinkel. Innan du tar bort det ser du till att de halvcirkelformade

skårorna är synliga. Om de inte är synliga trycker du utmatningsspakarna utåt igen.

Skåror

background image

46

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

3

Håll minnesmodulen i skårorna och avlägsna den från kortplatsen.

4

Ta bort den andra minnesmodulen.

Viktigt:

Håll minnesmodulerna i deras kanter och se till att inte vidröra guldkontakterna.

5

Så här installerar du den nya minnesmodulen i kortplatsen:

a

Passa in skåran i guldkanten med skåran i den undre minneskortplatsen.

b

Håll kortet i vinkel och skjut in det i minneskortsplatsen.

c

Använd två fingrar till att trycka ner minnesmodulerna med ett jämnt och stadigt

tryck. Det hörs ett svagt klickljud när minneskortet snäpper fast på rätt sätt.

d

Upprepa dessa steg om du ska installera en ytterligare minnesmodul i den övre

kortplatsen. Tryck neråt på modulen tills den ligger platt.

background image

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

47

För att sätta tillbaka bottenhöljet följer du anvisningarna i steg 10 och 11 på sidan 42
och sidan 43.

Skåror

background image

48

Kapitel 3

Förbättra din MacBook