MacBook - Byta ut hårddisken

background image

Byta ut hårddisken

Du kan uppgradera hårddisken i MacBook. När du öppnar undersidan på datorn hittar

du hårddisken bredvid det inbyggda batteriet. Utbyteshårddisken måste vara en 2,5-

tums hårddisk med SATA-kontakt (Serial ATA).

Så här byter du hårddisk i MacBook:

1

Stäng av datorn. Koppla loss strömadaptern, Ethernetkabeln och alla andra kablar som

är anslutna till datorn, detta för att förhindra att datorn skadas.

2

Vänd på datorn och ta bort de åtta (8) skruvarna som fäster underdelen av höljet. Lyft

av höljet från sidan där gångjärnen sitter och lägg det åt sidan.

VARNING:

De inre delarna i MacBook kan vara varma. Om du har använt datorn nyligen

bör du vänta 10 minuter innan du fortsätter så att de inre delarna hinner svalna.

background image

36

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

Viktigt:

Skruvarna längs den främre kanten är inte likadana som de som sitter längs den

bakre kanten. Håll isär de olika varianterna och förvara dem på ett tryggt ställe.

background image

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

37

Viktigt:

När du tar bort bottenskalet exponeras känsliga inre komponenter. Undvik att

röra vid något annat än hårddisken och dess fästanordning när du tar bort eller sätter i

en hårddisk.

3

Ladda ur eventuell statisk elektricitet genom att röra vid en metallyta inuti datorn.

background image

38

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

4

Lokalisera hållaren på hårddiskens ovansida. Lossa de båda låsskruvarna som håller

hållaren på plats med en krysskruvmejsel. Lägg undan hållaren på ett säkert ställe.

5

Lyft försiktigt i dragfliken och ta ut hårddisken ur facket.

Hållare

Dra flik

background image

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

39

6

Håll hårddisken i sidorna och dra försiktigt i kontakten på hårddiskens högra sida

för att koppla loss den.

Kontakten sitter i en sladd som ska ligga kvar i hårddiskfacket.

Kontakt

background image

40

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

Viktigt:

Det sitter fyra (4) monteringsskruvar på hårddiskens sidor. Om utbyteshårddisken

saknar skruvar så tar du bort den från den gamla hårddisken och sätter dit dem på den

nya hårddisken innan du installerar den.

7

Anslut kontakten till den högra sidan av utbyteshårddisken.

Monteringsskruvar

background image

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

41

8

Skjut in utbyteshårddisken i vinkel och se till att monteringsskruvarna sitter ordentligt.

9

Sätt tillbaka hållaren och dra åt skruvarna.

background image

42

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

10

Sätt tillbaka underdelen. Greppa höljet på mitten av vardera kant. Tryck ner höljet med

tummarna, en sida åt gången, för att låsa fast spännena på höljets insida.

background image

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

43

11

Sätt tillbaka de åtta skruvarna som du tog bort i steg 2 på sina ursprungliga platser och

skruva åt dem.

background image

44

Kapitel 3

Förbättra din MacBook

För information om hur du installerar Mac OS X och medföljande program, se

”Installera om programvaran som följde med MacBook” på sidan 59.