MacBook - Stänga av MacBook

background image

Stänga av MacBook

Om du inte tänker använda datorn på en dag eller två bör du stänga av den. Lampan

för viloläge lyser tillfälligt medan datorn stängs av.

Gör något av följande om du vill stänga av datorn:
Â

Välj Apple (

) > Stäng av från menyraden.

Â

Tryck på strömbrytaren (®

) och klicka på Stäng av i dialogrutan.

Om du inte tänker använda MacBook under en längre tid läser du ”Viktig information

om hantering” på sidan 69, där det finns anvisningar om hur du undviker att batteriet

laddas ur.

background image

2

2