MacBook - Försätta MacBook i viloläge

background image

Försätta MacBook i viloläge

Om du inte ska använda datorn på en kort stund kan du försätta den i viloläge.

När datorn är i viloläge kan du ”väcka den” utan att den måste gå igenom hela

startprocessen.

Gör något av följande när du vill försätta MacBook i viloläge:
Â

Fäll ner bildskärmen.

Â

Välj Apple (

) > Vila från menyraden.

Â

Tryck på strömbrytaren (®

) och klicka på Vila i dialogrutan.

Â

Välj Apple (

) > Systeminställningar, klicka på Strömsparare och ställ in vilotimern.

ANMÄRKNING:

Vänta några sekunder tills den vita vilolägeslampan börjar pulsera

(vilket visar att datorn är i viloläge och att hårddisken har slutat snurra) innan du

flyttar datorn. Om du flyttar datorn medan hårddisken snurrar kan det skada

hårddisken, leda till förlust av data eller göra så att datorn inte startar från hårddisken.

background image

16

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Så här väcker du MacBook:
Â

Om bildskärmslocket är stängt

öppnar du det helt enkelt så väcks datorn.

Â

Om bildskärmslocket redan är öppet

trycker du på strömbrytaren (®

) eller någon

tangent på tangentbordet.

När MacBook väcks ur vilan finns dina program, dokument och inställningar kvar precis

om du lämnade dem.