MacBook - Regulatory Compliance Information

background image

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation. See instructions if interference to radio or
television reception is suspected.

L‘utilisation de ce dispositif est autorisée seulement
aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de
brouillage et (2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt
à accepter tout brouillage radioélectrique reću, même
si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s
instructions—it may cause interference with radio and
television reception.

This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device in accordance
with the specifications in Part 15 of FCC rules. These
specifications are designed to provide reasonable
protection against such interference in a residential
installation. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is
causing interference by turning it off. If the interference
stops, it was probably caused by the computer or one of
the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to
radio or television reception, try to correct the
interference by using one or more of the following
measures:
 Turn the television or radio antenna until the

interference stops

 Move the computer to one side or the other of the

television or radio.

 Move the computer farther away from the television

or radio.

 Plug the computer in to an outlet that is on a different

circuit from the television or radio. (That is, make
certain the computer and the television or radio are on
circuits controlled by different circuit breakers or
fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service
Provider or Apple. See the service and support
information that came with your Apple product.
Or consult an experienced radio/television technician
for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product
not authorized by Apple Inc., could void the EMC
compliance and negate your authority to operate the
product.

This product has demonstrated EMC compliance under
conditions that included the use of compliant peripheral
devices and shielded cables (including Ethernet network
cables) between system components. It is important
that you use compliant peripheral devices and shielded
cables between system components to reduce the
possibility of causing interference to radios, television
sets, and other electronic devices.

background image

80

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in
the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme
technology is below the FCC radio frequency exposure
limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless
equipment in such a manner that the potential for
human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

Zgodnie z warunkami określonymi w FCC Grant antena
używana z tym nadajnikiem nie może być umieszczona
lub działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the
Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les
exigences du Règlement sur le matériel brouilleur
du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B
specifications. Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device
complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—deklaracja zgodności EU

To urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z Dyrektywą
R&TTE.

Europa: deklaracja zgodności EU

The equipment complies with the RF Exposure
Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of
12 July 1999 on the limitation of exposure of the general
public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).

Hereby, Apple Inc. declares that this 802.11a/b/g/n
Mini-PCIe card is in compliance with the R&TTE
Directive.

Complies with European Low Voltage and EMC
Directives.
See: www.apple.com/euro/compliance

Korea Warning Statements

Singapore Wireless Certification

background image

81

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement

VCCI Class B Statement

Russia

Informacje o zewnętrznym modemie USB

W przypadku podłączenia komputera MacBook do linii
telefonicznej przez zewnętrzny modem USB należy
postępować według informacji znajdujących się w
dokumentacji modemu.

ENERGY STAR

®

Compliance

As an ENERGY STAR

®

partner, Apple has determined

that standard configurations of this product meet the
ENERGY STAR

®

guidelines for energy efficiency. The

ENERGY STAR

®

program is a partnership with electronic

equipment manufacturers to promote energy-efficient
products. Reducing energy consumption of products
saves money and helps conserve valuable resources.

Ten komputer jest dostarczany z systemem
oszczędzania energii, który według wstępnej
konfiguracji będzie włączał tryb uśpienia po 10
minutach braku aktywności użytkownika. W celu
obudzenia komputera należy kliknąć myszą lub nacisnąć
przycisk gładzika albo dowolny klawisz.

Więcej informacji o ENERGY STAR® można znaleźć
na stronie www.energystar.gov

Turkey

background image

82

Informacje o postępowaniu ze zużytymi
urządzeniami

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami
zalecane jest specjalne postępowanie ze zużytym
produktem. Ponieważ lampa podświetlająca matrycę
LCD w tym produkcie zawiera rtęć, produktu nie można
wyrzucać razem z domowymi odpadami. Gdy produkt
ten osiągnie koniec cyklu swej pracy, skontaktuj się z
Apple lub władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jakie
są możliwości recyklingu.

Informacje o programie recyklingu Apple znajdują się
na stronie www.apple.com/environment/recycling.

Postępowanie ze zużytą baterią
Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese
gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte
Batterien beim Handel oder bei den Kommunen
unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden,
kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem
Klebestreifen ab.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden
gedeponeerd.

background image

83

Taiwan:

UE – Informacje o pozbywaniu się sprzętu:

Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi
przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze
zużytym produktem, którego nie należy wyrzucać razem
z domowymi odpadami. Zużyty produkt powinien być
przekazany do specjalnego punktu zbiórki
wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne.
Niektóre punkty zbierające zużyty sprzęt nie pobierają
opłat. Postępowanie takie ma na celu zachowanie i
ochronę zasobów środowiska naturalnego oraz ochronę
zdrowia.

background image
background image

K

Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zgodnie z prawem autorskim ten podręcznik nie może
być kopiowany, w części lub w całości, bez pisemnej
zgody Apple.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w
tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada
za błędy drukarskie lub pisarskie.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apple, logo Apple, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow,
Exposé, FileVault, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife,
iMovie, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac,
MacBook, Macintosh, Mac OS, MagSafe, Photo Booth,
Safari, Spotlight, SuperDrive oraz Time Machine są
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi
w USA i innych krajach.

Finder, iPhone, iWeb, Wielodotykowy oraz Snow Leopard
są znakami towarowymi Apple Inc.

AppleCare, Apple Store i iTunes Store są znakami usług
Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

ENERGY STAR

®

to znak towarowy zastrzeżony w USA.

Intel, Intel Core oraz Xeon są znakami towarowymi firmy
Intel Corp., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach.

Znak słowo Bluetooth® oraz loga są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, których właścicielem jest

Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. odbywa
się na podstawie licencji.

Nazwy innych firm oraz wspomniane tutaj nazwy
produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione
jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani
rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych
produktów.

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby
Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej
litery D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.
Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby
Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkt opisany w tym podręczniku zawiera
technologię zabezpieczającą prawa autorskie, chronioną
przez niektóre amerykańskie patenty i inne prawa do
własności intelektualnej posiadane przez Macrovision
Corporation i innych właścicieli. Użycie tej technologii
zabezpieczającej prawa autorskie powinno być
autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest
ograniczone do zastosowań domowych lub innych
celów pokazowych, o ile nie zostało to inaczej
uzgodnione z Macrovision Corporation. Zabronione
jest stosowanie inżynierii wstecznej oraz demontaż.

Ochrona patentowa urządzeń patentami USA o
numerach 4 631 603, 4 577 216, 4 819098 i 4 907 093
licencjonowanych tylko do ograniczonych celów
pokazowych.

Równocześnie opublikowano w USA i Kanadzie.

background image