MacBook - Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem

background image

Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem

Środowisko pracy Praca MacBooka w warunkach przekraczających poniższe zakresy
może mieć wpływ na jego wydajność:

 Temperatura pracy: od 10° do 35° C

 Temperatura przechowywania: -20° do 45° C

 Wilgotność względna: od 5% do 90% (niekondensująca)

 Dopuszczalna wysokość pracy: 0 do 3048 metrów npm.

OSTRZEŻENIE:

Dokonywanie regulacji i przeprowadzanie procedur innych niż

wymienione w podręczniku obsługi sprzętu może spowodować narażenie na
szkodliwe promieniowanie.

PAMIĘTAJ:

Nie zastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie

MacBooka lub innych urządzeń.

background image

74

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Włączanie MacBooka Nigdy nie należy włączać MacBooka, jeśli któraś z jego
wewnętrznych lub zewnętrznych części nie jest na swoim miejscu. Używanie
komputera przy braku jakiejś części może być niebezpieczne i może prowadzić do jego
uszkodzenia.

Przenoszenie MacBooka Przenosząc MacBooka w torbie lub w teczce, upewnij się, czy
nie ma w niej żadnych luźnych przedmiotów (np. spinaczy lub monety), które mogą
przypadkowo dostać się do wnętrza komputera przez otwory, takie jak otwory
wentylacyjne lub szczelina napędu lub zakleszczyć się wewnątrz gniazd wejściowych.
Przedmioty wrażliwe na pole magnetyczne powinny znajdować się z dala od gniazda
zasilania MagSafe.

Używanie wtyczek i gniazd Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazda. Podłączając
urządzenie, należy sprawdzić, czy w gnieździe nie ma żadnych zanieczyszczeń, czy
wtyczka pasuje do gniazda oraz upewnić się, że wtyczka jest skierowana poprawnie
względem gniazda.

Używanie napędu optycznego Napęd SuperDrive w MacBooku obsługuje
standardowe płyty o średnicy 12 cm. Płyty o nieregularnych kształtach lub mniejsze niż
12 cm nie są obsługiwane i mogą utkwić w napędzie.

Szklane części MacBook zawiera szklane elementy, m.in. ekran i gładzik. Jeżeli ulegną
one uszkodzeniu, nie używaj MacBooka, zanim nie zostanie on naprawiony przez
autoryzowany serwis Apple.

background image

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

75

Przechowywanie MacBooka Jeśli planujesz przechowywać MacBooka przez dłuższy
czas, przechowuj go w chłodnym miejscu (idealna temperatura to 22° C) z baterią
rozładowaną do 50 procent. W celu utrzymania pojemności baterii należy naładować
ją do 50 procent co sześć miesięcy.

Czyszczenie MacBooka Przystępując do czyszczenia obudowy oraz składników
MacBooka , najpierw go wyłącz, a następnie odłącz zasilacz. Do czyszczenia
zewnętrznych powierzchni komputera należy używać wilgotnej, miękkiej i pozbawionej
ostrych włókien szmatki. Uważaj, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza komputera.
Nie wolno rozpylać płynu bezpośrednio na ekran. Nie wolno używać aerozoli,
rozpuszczalników lub środków do szorowania, które mogłyby zniszczyć obudowę.

Czyszczenie ekranu MacBooka Aby wyczyścić ekran MacBooka, wyłącz go i odłącz
wtyczkę zasilania. Zwilż czystą ściereczkę niewielką ilością wodą i przetrzyj nią ekran.
Nie rozpylaj płynu bezpośrednio na ekran.

background image

76

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne