MacBook - Mysz zewnętrzna

background image

Mysz zewnętrzna

Używając myszy zewnętrznej należy ustawić ją na tej samej wysokości, co klawiatura
i w wygodnej odległości.