MacBook - 5 Rzeczy nie mniej ważne

background image

Rzeczy nie mniej ważne

www.apple.com/pl/environment

Pomoc Macintosha

ergonomia

background image

70

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Dla bezpieczeństwa własnego oraz większego komfortu pracy należy przestrzegać
poniższych wskazówek obchodzenia się z MacBookiem i czyszczenia go. Niniejsze
instrukcje należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby użytkownik i inne
osoby mogły z nich szybko skorzystać.