MacBook - Zdobywanie informacji, serwis i pomoc

background image

Zdobywanie informacji, serwis i pomoc

Oprócz baterii oraz pamięci, żadne inne części MacBooka nie mogą być serwisowane
przez użytkownika. Jeżeli potrzebna jest pomoc serwisowa, należy skontaktować się
z Apple lub zanieść MacBooka do autoryzowanego serwisu Apple. Więcej informacji
o MacBooku można znaleźć w zasobach internetowych, pomocy ekranowej,
programach Profil systemu oraz Apple Hardware Test.

Informacje w Internecie
Informacje i pomoc w sieci można znaleźć na witrynie www.apple.com/pl/support.
Dostępne jest tam menu, z którego należy wybrać właściwy kraj. Można przeszukiwać
Bazę wiedzy Apple, sprawdzać dostępność uaktualnień lub uzyskiwać pomoc na forach
dyskusyjnych użytkowników produktów Apple.

Pomoc ekranowa
Odpowiedzi na pytania, jak również instrukcje i informacje dotyczące rozwiązywania
problemów można znaleźć w Pomocy Macintosha. Wybierz Pomoc > Pomoc
Macintosha.

Profil systemu
W celu uzyskania informacji o MacBooku należy użyć Profilu systemu. Program
wyświetla informacje o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, numerze seryjnym
i wersji systemu operacyjnego, wielkości zainstalowanej pamięci, itd. Profil systemu
możesz otworzyć, wybierając z paska menu Apple () > Ten Mac i klikając w przycisk
„Więcej informacji”.

background image

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

67