MacBook - Używanie programu Apple Hardware Test

background image

Używanie programu Apple Hardware Test

Jeśli podejrzewasz problem sprzętowy MacBooka, użyj programu Apple Hardware Test,
który określi, czy problem wynika z komponentów komputera, np. pamięć lub
procesor.

Jak używać narzędzia Apple Hardware Test?

1

Odłącz od komputera wszystkie zewnętrzne urządzenia, z wyjątkiem zasilacza.
Jeżeli jest podłączony przewód Ethernet, również go odłącz.

2

Ponownie uruchom MacBooka, przytrzymując klawisz D.

3

Gdy pojawi się okno programu Apple Hardware Test, zaznacz język, którego chcesz
użyć.

4

Naciśnij Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo.

5

Gdy pojawi się główny ekran programu Apple Hardware Test (po około 45 sekundach),
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6

W przypadku wykrycia problemu, Apple Hardware Test wyświetli kod błędu. Zanotuj go
przed dalszym działaniem. Jeżeli program Apple Hardware Test nie wykryje błędów,
wówczas problem dotyczy prawdopodobnie oprogramowania.

Jeżeli powyższa procedura nie działa, spróbuj uruchomić Apple Hardware Test,
wkładając płytę Applications Install DVD i przytrzymując klawisz D podczas
uruchamiania komputera.

background image

60

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie