MacBook - Problemy, które uniemożliwiają używanie MacBooka

background image

Problemy, które uniemożliwiają używanie MacBooka

Gdy MacBook nie reaguje lub wskaźnik nie porusza się
W rzadkich przypadkach program może się „zamrozić” na ekranie. Mac OS X oferuje
sposób zakończenia działania zamrożonego programu bez potrzeby ponownego
uruchamiania komputera.

Jak wymusić zakończenie działania programu?

1

Wciśnij klawisze Command (x)-Opcja-Esc lub z paska menu wybierz
Apple () > Wymuś koniec.

background image

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

55

Na ekranie pojawi się okno dialogowe „Wymuś zamknięcie programów” z zaznaczonym
programem.

2

Kliknij w Wymuś koniec.

Program zostaje zamknięty, inne programy działają dalej.

Gdy zachodzi taka potrzeba, w tym samym oknie dialogowym możesz także ponownie
uruchomić Findera.

Następnie zachowaj otwarte w programach dokumenty i uruchom ponownie
komputer, aby upewnić się, że problem został całkowicie usunięty.

Gdy problem powtarza się uporczywie, wybierz z paska menu u góry ekranu polecenie
Pomoc > Pomoc Macintosha. Poszukaj zwrotu „brak odpowiedzi”, aby uzyskać pomoc
w przypadkach powtarzającego się zawieszania lub braku odpowiedzi ze strony
komputera.

Jeśli problem występuje tylko w przypadku korzystania z konkretnego programu,
sprawdź u producenta programu, czy jest on zgodny z komputerem. Pomoc
i informacje kontaktowe dotyczące oprogramowania, które jest dołączone
do MacBooka, można znaleźć na stronie www.apple.com/guide.

Jeśli wiesz, że program jest zgodny z komputerem, możesz rozważyć ponowne
zainstalowanie systemu operacyjnego. Zobacz „Ponowne instalowanie
oprogramowania dołączonego do MacBooka” na stronie 64.

background image

56

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy MacBook zamraża się podczas uruchamiania lub na ekranie widzisz migający
znak zapytania lub ekran jest ciemny, a lampka kontrolna uśpienia świeci stałym
światłem (nie jest uśpiony)
Migający znak zapytania zwykle oznacza, że komputer nie może znaleźć systemu
operacyjnego na dysku twardym, ani na żadnym dysku dołączonym do komputera.
 Odczekaj kilka sekund. Jeśli komputer nie uruchomi się wkrótce, wyłącz go wciskając

i przytrzymując przycisk włączania (®) przez około 8 do 10 sekund. Odłącz wszystkie
urządzenia zewnętrzne i spróbuj ponownie uruchomić komputer wciskając przycisk
włączania (®) przytrzymując jednocześnie klawisz Opcja. Jeśli komputer uruchomi
się, kliknij w ikonę dysku twardego, po czym kliknij w strzałkę w prawo.
Po uruchomieniu komputera otwórz Preferencje systemowe i kliknij w Dysk startowy.
Zaznacz lokalny dysk z systemem Mac OS X.

 Jeśli to nie zadziała, spróbuj użyć programu „Narzędzie dyskowe”:

 Włóż płytę Mac OS X Install DVD do komputera.

 Uruchom ponownie komputer z wciśniętym klawiszem C.

 W pasku menu wybierz Instalator, a następnie wybierz polecenie Otwórz „Narzędzie

dyskowe”. Po otwarciu programu „Narzędzie dyskowe” postępuj zgodnie z
instrukcjami w panelu Reanimacja, aby sprawdzić, czy „Narzędzie dyskowe” może
naprawić dysk.

Jeśli użycie „Narzędzia dyskowego” nie pomaga, może być konieczne ponowne
zainstalowanie systemu operacyjnego. Zobacz „Ponowne instalowanie
oprogramowania dołączonego do MacBooka” na stronie 64.

background image

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

57

Jeśli MacBook nie chce się włączyć lub wystartować
Spróbuj poniższych sugestii w podanej kolejności, aż do poprawnego uruchomienia
komputera:

 Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do komputera oraz do działającego gniazdka

z prądem. Pamiętaj, aby używać zasilacza MagSafe 60 W dostarczonego z
MacBookiem. Jeśli zasilacz przestał ładować baterię, a lampka kontrolna na wtyczce
zasilacza nie świeci się po podłączeniu, spróbuj ponownie podłączyć przewód
zasilający.

 Jeśli lampka kontrolna na wtyczce MagSafe świeci kolorem żółtym, wówczas bateria

musi być naładowana. Wyłącz komputer i pozostaw zasilacz podłączony aż do
naładowania baterii. Kolor zielony wskazuje, że bateria jest w pełni naładowana.

 Gdy problem będzie się powtarzał, wyzeruj moduł zarządzania zasilaniem

w MacBooku poprzez odłączenie zasilacza i wciśnięcie przycisku włączania (®) przez
co najmniej 5 sekund.

 Jeśli ostatnio była instalowana dodatkowa pamięć, upewnij się czy jest ona

poprawnie zainstalowana oraz zgodna z komputerem. Sprawdź. czy wyjęcie tej
pamięci oraz ponowne zainstalowanie starej pamięci pozwala uruchomić komputer
(zobacz na stronie 46).

 Naciśnij przycisk włączania (®) i natychmiast przytrzymaj jednocześnie klawisze

Command (x), Opcja, P oraz R, aż dwukrotnie usłyszysz dźwięk uruchamiania.
To spowoduje wyzerowanie pamięci parametrów RAM (PRAM).

 Jeżeli nadal nie można uruchomić MacBooka, wówczas w rozdziale „Zdobywanie

informacji, serwis i pomoc” na stronie 66 poszukaj informacji, jak skontaktować się
z serwisem Apple.

background image

58

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jeśli ekran nagle staje się czarny lub MacBook zamraża się
Spróbuj ponownie uruchomić MacBooka.

1

Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do MacBooka, z wyjątkiem zasilacza.

2

Wciśnij przycisk włączania (®), aby ponownie uruchomić system.

3

Naładuj baterię do poziomu co najmniej 10 procent, zanim podłączysz urządzenia
zewnętrzne i zaczniesz pracę.

Sprawdź ikonę (

) stanu baterii w pasku menu, aby poznać poziom naładowania

baterii.

Ekran może stać się czarny, gdy ustawione są odpowiednie preferencje oszczędzania
energii w baterii.

Gdy urządzenie audio podłączone do gniazda audio nie działa
Odłącz urządzenie audio. Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe i otwórz
preferencje dźwięku. W panelu Wejście określ, czy gniazdo ma wykorzystywane jako
Wejście dźwięku czy Wyjście dźwięku. Podłącz urządzenie audio ponownie.

Uwaga: Jeżeli używasz na MacBooku systemu Windows, gniazdo może być używane
tylko jako wyjście audio.

Jeśli zapomnisz hasła
Hasło administratora oraz wszystkich innych kont użytkowników można wyzerować.

1

Włóż płytę Mac OS X Install DVD. Następnie uruchom komputer ponownie, trzymając
wciśnięty klawisz C.

2

Z paska menu wybierz Narzędzia > Wyzeruj hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

background image

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

59

Jeśli nie możesz wysunąć płyty
 Zakończ pracę wszystkich programów, które mogą z niej korzystać.

 Jeżeli to nie pomoże, uruchom ponownie komputer przytrzymując przycisk gładzika.