MacBook - Aktualizowanie oprogramowania

background image

Aktualizowanie oprogramowania

Komputer może łączyć się z Internetem i automatycznie pobierać oraz instalować
najnowsze wersje oprogramowania, sterowniki i inne udoskonalenia udostępniane
przez Apple.

Gdy nawiązane jest połączenie z Internetem, program Uaktualnienia automatycznie
sprawdza, czy dostępne są jakieś uaktualnienia oprogramowania dla komputera.
MacBooka można tak skonfigurować, aby okresowo sprawdzał dostępność uaktualnień,
pobierał je, a potem instalował.

Jak sprawdzić dostępność uaktualnień oprogramowania?

1

Otwórz Preferencje systemowe.

2

Kliknij w ikonę Uaktualnienia programów i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

background image

64

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

 Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz Pomoc Macintosha i poszukaj tematu

„Uaktualnienia”.

 Najnowsze informacje na temat Mac OS X można znaleźć na stronie

www.apple.com/pl/macosx.