MacBook - Wymiana dysku twardego

background image

Wymiana dysku twardego

W MacBooku można wymienić dysk twardy. Gdy otworzysz dolną pokrywę MacBooka,
dysk twardy znajdziesz obok wbudowanej baterii. Nowy dysk musi być dyskiem
2,5-calowym ze złączem Serial ATA (SATA).

Jak wymienić dysk twardy w MacBooku?

1

Wyłącz MacBooka. Odłącz zasilacz, przewód Ethernet, przewody USB, linkę
zabezpieczającą oraz inne przewody podłączone do MacBooka, aby zapobiec
uszkodzeniu komputera.

2

Odwróć MacBooka i odkręć osiem (8) wkrętów mocujących dolną część obudowy.
Zdejmij obudowę i odłóż ją na bok.

OSTRZEŻENIE:

Wewnętrzne części MacBooka mogą być gorące. Zanim przystąpisz do

dalszych czynności, jeśli MacBook był używany, odczekaj 10 minut po wyłączeniu, aby
ochłodzić wewnętrzne komponenty.

background image

38

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

Ważne:

Wkręty wzdłuż przedniej krawędzi różnią się od wkrętów wzdłuż tylnej

krawędzi. Odłóż oba typy wkrętów oddzielnie, w bezpiecznym miejscu.

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

39

Ważne:

Zdejmując dolną część obudowy, odsłaniasz wrażliwe elementy komputera.

Podczas wymiany dysku twardego unikaj dotykania innych części poza elementami
montażowymi dysku twardego.

3

Dotknij dowolnej metalowej powierzchni wewnątrz komputera, aby rozładować
ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała.

background image

40

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

4

Znajdź klamrę mocującą w górnej części dysku. Użyj śrubokrętu Phillips do
poluzowania dwóch wkrętów trzymających klamrę mocującą dysku. Następnie odłóż
klamrę w bezpieczne miejsce.

5

Złap za uchwyt i delikatnie podnieś dysk, wyjmując go z komory.

Klamra

Pociągnij
zakładkę

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

41

6

Trzymając dysk za boki, delikatnie wyjmij znajdującą się po prawej jego stronie
wtyczkę, aby go odłączyć.

Wtyczka ta znajduje się na końcu przewodu, który musi pozostać w komorze dysku.

Złącze

background image

42

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

Ważne:

Po obu stronach dysku twardego są cztery (4) wkręty montujące.

Jeżeli nowy dysk nie ma tych śrub, odkręć je ze starego dysku i przed zamontowaniem
przykręć do nowego.

7

Podłącz wtyczkę z prawej strony nowego dysku.

Wkręty mocujące

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

43

8

Włóż nowy dysk pod kątem. Upewnij się, że wkręty montujące są prawidłowo
umieszczone.

9

Zamontuj klamrę mocującą dysku i dokręć wkręty.

background image

44

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

10

Zamontuj dolną część obudowy. Uchwyć po środku za boki i wciśnij do dołu kciukiem,
a potem pozostałymi palcami, aż do zatrzaśnięcia zatrzasków wewnątrz obudowy.

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

45

11

Wkręć ponownie we właściwych miejscach osiem wkrętów, które zostały wykręcone
w kroku 2.

background image

46

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

Informacje o instalowaniu Mac OS X oraz dołączonych programów znajdziesz
w rozdziale „Ponowne instalowanie oprogramowania dołączonego do MacBooka” na
stronie 64.