MacBook - Instalowanie dodatkowej pamięci

background image

Instalowanie dodatkowej pamięci

Twój komputer posiada dwa gniazda pamięci, do których dostęp uzyskuje się po
zdjęciu dolnej części obudowy. W MacBooku zainstalowano co najmniej 2 GB pamięci
RAM (1066 MHz DDR3/SDRAM). W obu gniazdach pamięci można instalować moduły
SDRAM spełniające poniższe dane techniczne:

 Format DDR3 (Double Data Rate), SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory

Module)

 30 mm

 204-pinowe złącza

 Pojemność 1 GB lub 2 GB

 RAM typu PC3-8500 DDR3 SO-DIMM 1066 MHz

Do komputera można włożyć dwa układy pamięci po 2 GB każdy, otrzymując w ten
sposób maksymalnie 4 GB pamięci RAM. Najlepszą wydajność można uzyskać
instalując w obu gniazdach identyczne moduły.

Jak w MacBooku zainstalować pamięć?

1

Wykonuj kroki od 1 do 3 zaczynające się na stronie 37.

Ważne:

Zdejmując dolną część obudowy, odsłaniasz wrażliwe elementy komputera.

Podczas wymiany pamięci unikaj dotykania innych części poza elementami
montażowymi układów pamięci.

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

47

2

Rozepchnij na zewnątrz znajdujące się po bokach układów dźwignie, aby uwolnić
moduł z gniazda na kartę pamięci.

background image

48

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

Pamięć wysunie się pod kątem. Zanim wyjmiesz moduł pamięci, upewnij się, że po
jego bokach widać półokrągłe wcięcia. Jeżeli wcięć tych nie widać, spróbuj jeszcze raz
rozsunąć dźwignie wysuwania pamięci.

3

Uchwyć moduł pamięci za boki (te z półokrągłymi wcięciami) i wyjmij go z gniazda.

Wycięcia

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

49

4

Wyjmij drugi moduł pamięci.

Ważne:

Trzymaj moduły pamięci za krawędzie i nie dotykaj złotych złączy.

5

Włóż nowy moduł pamięci do gniazda:

a

Prawidłowo ustaw moduł pamięci, upewniając się, że wcięcie w złotej krawędzi
pasuje do gniazda.

b

Nachyl moduł pamięci i wepchnij go do gniazda.

c

Pamięć należy wkładać dwoma palcami, równomiernie naciskając.
Prawidłowe włożenie modułu do gniazda jest sygnalizowanie kliknięciem.

d

Powtórz te kroki, aby umieścić dodatkowy układ pamięci w górnym gnieździe.
Dociśnij moduł pamięci od góry, aby upewnić się, że jest on poziomo umocowany.

background image

50

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

Wykonuj instrukcje ponownego zamknięcia dolnej obudowy opisane w kroku 10 oraz
11 na stronie 44 oraz na stronie 45.

Wycięcia

background image

Rozdział 3

Rozbudowa MacBooka

51