MacBook - Podstawowe cechy MacBooka

background image

Podstawowe cechy MacBooka

®

®

Przycisk

włączania

Lampka kontrolna kamery

Kamera iSight

Głośniki
stereo

Mikrofon

Lampka
kontrolna uśpienia

Gładzik

Wbudowana
bateria

Napęd szczelinowy
SuperDrive

background image

Rozdział 2

Życie z

komputerem MacBook

21

Wbudowana kamera iSight i lampka kontrolna kamery

Służy do prowadzenia rozmów wideo z innymi użytkownikami programu iChat AV,
robienia zdjęć za pomocą Photo Booth lub nagrywania filmów za pomocą programu
iMovie. Lampka kontrolna kamery zaświeca się, gdy kamera iSight pracuje.

Wbudowany mikrofon

Za pomocą mikrofonu (znajduje się u góry, na lewo od klawisza Esc) można
bezpośrednio nagrywać dźwięki lub rozmawiać ze znajomymi przez Internet za pomocą
programu iChat AV.

Wbudowane głośniki stereo

Pozwalają słuchać muzyki, filmów, gier i plików multimedialnych.

Gładzik

Klikaj lub klikaj dwukrotnie w dowolnym miejscu na gładziku. Dotykaj gładzika jednym
lub kilkoma palcami, aby przesuwać wskaźnik. Używaj wielodotykowych gestów
(opisanych na stronie 26).

Wbudowana bateria

Pozwala używać zasilania z baterii, gdy w pobliżu nie ma gniazdka zasilania.

Lampka kontrolna uśpienia

Biała, pulsująca lampka kontrolna sygnalizuje uśpienie MacBooka.

Napęd szczelinowy SuperDrive

Napęd optyczny może odczytywać oraz zapisywać płyty CD i DVD.

®

Przycisk włączania

Służy do włączania i wyłączania MacBooka, a także do jego usypiania.

background image

22

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook