MacBook - Gładzik wielodotykowy

background image

Gładzik wielodotykowy

Gładzik służy do poruszania kursorem na ekranie lub wykonywania różnych
wielodotykowych gestów. W przeciwieństwie do tradycyjnych gładzików, ten
w MacBooku cały jest przyciskiem. Można klikać w dowolnym miejscu na gładziku.
Aby włączyć gesty wielodotykowe, obejrzeć instruktażowy film wideo i ustawić inne
opcje gładzika, wybierz Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w
Gładzik.

Sposoby korzystania z gładzika w MacBooku:

 Przewijanie dwoma palcami pozwala przeciągać w celu szybkiego przewijania w górę

lub w dół, albo na boki w aktywnym oknie. Ta opcja jest włączona domyślnie.

background image

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook

27

 Dodatkowe kliknięcie lub „kliknięcie z prawym przyciskiem” pozwala uzyskać dostęp

do skrótów poleceń menu.

 Aby zdefiniować obszar dodatkowego kliknięcia za pomocą jednego palca

w lewym dolnym lub prawym dolnym rogu gładzika, zaznacz opcję „Dodatkowe
kliknięcie” pod opcją „Jeden palec” w preferencjach gładzika.

 Aby zdefiniować obszar dodatkowego kliknięcia za pomocą dwóch palców

w dowolnym miejscu gładzika, zaznacz opcję „Dodatkowe kliknięcie” pod opcją
„Dwa palce” w preferencjach gładzika.

Uwaga: Dodatkowe kliknięcie można także uzyskać przytrzymując klawisz Control
(ctrl) w chwili kliknięcia.

Obszar dodatkowego

background image

28

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook

Poniższe gesty na gładziku działają tylko w niektórych programach. Wykonując je,
przesuwaj delikatnie placami po powierzchni. Więcej informacji znajdziesz
w preferencjach gładzika lub wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha i poszukaj hasła
gładzik.

 Ściskanie za pomocą dwóch palców pozwala przybliżać lub oddalać dokument PDF,

ilustracje, zdjęcia i inne dokumenty.

 Obracanie za pomocą dwóch palców pozwala obracać zdjęcia, strony i inne

dokumenty.

background image

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook

29

 Przesuwanie za pomocą trzech palców pozwala szybko przesuwać strony dokumentu,

przechodzić do następnego lub poprzedniego zdjęcia i nie tylko.

 Przesuwanie za pomocą czterech palców działa w Finderze oraz we wszystkich

programach. Przesuwanie czterema palcami w lewo lub w prawo powoduje
aktywowanie funkcji przełączania programów. Dzięki temu można łatwo przełączać
się pomiędzy otwartymi programami. Przesuwanie czterema palcami w górę lub
w dół powoduje pokazanie przez Exposé biurka albo wszystkich otwartych
programów.

background image

30

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook

Aby włączyć lub wyłączyć jeden z gestów, wybierz Apple () > Preferencje systemowe,
a następnie kliknij w Gładzik. Kliknięcie w poszczególne kratki włączy lub wyłączy gest.