MacBook - Funkcje klawiatury MacBooka

background image

Funkcje klawiatury MacBooka

®

Klawisz funkcyjny (fn)

esc

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

C

-

Klawisze
głośności

Sterowanie
jasnością

Klawisz
wysuwania płyty

Wyciszanie

Exposé

Dashboard

Sterowanie
multimediami

background image

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook

23

Klawisz funkcyjny (fn)
Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować specjalne działania przypisane klawiszom
funkcyjnym (F1 do F12). Aby poznać sposoby definiowania klawiszy funkcyjnych wybierz
Pomoc > Pomoc Macintosha i poszukaj hasła „klawisze funkcyjne”.

Klawisze jasności (F1, F2)
Pozwalają zwiększyć (

) lub zmniejszyć ( ) jasność ekranu.

Klawisz Exposé (F3)
Klawisz Exposé zapewnia szybki dostęp do otwartych okien.

Klawisz Dashboard (F4)
Pozwala otworzyć ekran Dashboard, dający dostęp do widgetów.

Klawisze multimediów (F7, F8, F9)
Wciśnięcie klawisza (

) cofa, klawisza (

) rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie,

natomiast wciśnięcie klawisza (

) przewija do przodu utwór, film lub pokaz slajdów.

Klawisz wyłączania dźwięku (F10)
Pozwala wyłączyć dźwięk pochodzący z wbudowanych głośników oraz gniazda wyjścia
dźwięku.

-

Klawisze głośności (F11, F12)
Pozwalają zwiększyć (

-

) lub zmniejszyć (

) głośność dźwięku pochodzącego

z wbudowanych głośników lub gniazda wyjściowego dźwięku.

C

Klawisz wysuwania płyty
Wciśnięcie tego klawisza pozwala wysunąć płytę, która nie jest używana. Wysunięcie
płyty następuje także po przeciągnięciu jej ikony do Kosza.

background image

24

Rozdział 2

Życie z komputerem MacBook