MacBook - 2 Życie z komputerem MacBook

background image

komputerem MacBook

www.apple.com/pl/macosx

Pomoc Macintosha

Mac OS X

background image

20

Rozdział 2

Życie z

komputerem MacBook