MacBook - Wyłączanie MacBooka

background image

Wyłączanie MacBooka

Jeśli nie planujesz używać MacBooka przez jeden lub dwa dni, warto go wyłączyć.
Lampka kontrolna uśpienia zaświeci się na krótko podczas procesu wyłączania.

Aby włączyć MacBooka, wykonaj jedną z następujących rzeczy:
Â

W pasku menu wybierz Apple (

) > Wyłącz.

Â

Wciśnij przycisk wyłączania (®

), po czym kliknij w „Wyłącz” w oknie dialogowym,

które wówczas pojawi się na ekranie.

Jeśli planujesz przechowywać MacBooka przez dłuższy okres czasu, zajrzyj do rozdziału
„Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem” na stronie 73 po
informacje o sposobach zabezpieczenia baterii przed całkowitym rozładowaniem.

background image

2

2

Życie z