MacBook - Usypianie MacBooka

background image

Usypianie MacBooka

Gdy nie będziesz używać MacBooka, choćby przez krótki czas, uśpij go. Gdy komputer
jest uśpiony, możesz go szybko obudzić, aby pominąć w ten sposób proces
uruchamiania.

Aby uśpić MacBooka, wykonaj jedną z poniższych czynności:
Â

Zamknij ekran.

Â

Z paska menu wybierz Apple (

) > Uśpij.

Â

Wciśnij przycisk włączania (®

) i w oknie dialogowym kliknij w Uśpij.

Â

Wybierz menu Apple (

) > Preferencje systemowe, kliknij w „Oszczędzanie energii”

i ustaw czas usypiania.

PAMIĘTAJ:

Przed przeniesieniem MacBooka odczekaj kilka sekund, aż zacznie

pulsować lampka kontrolna uśpienia (sygnalizując, że komputer jest uśpiony, a dysk
twardy przestał się obracać). Przenoszenie komputera w momencie, gdy dysk twardy
się obraca może go uszkodzić, powodując utratę danych oraz uniemożliwi
uruchomienie systemu z tego dysku.

background image

18

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Jak obudzić MacBooka?
Â

Gdy ekran jest zamknięty,

po prostu go otwórz, aby obudzić MacBooka.

Â

Gdy ekran jest otwarty,

wciśnij przycisk włączania (®

) lub dowolny klawisz na

klawiaturze.

Po obudzeniu się MacBooka wszystkie programy, dokumenty i ustawienia komputera
będą znajdowały się w takim samym stanie jak w chwili uśpienia.