MacBook - Przenoszenie danych do MacBooka

background image

Przenoszenie danych do MacBooka

Przejście kolejnych etapów w programie „Asystent ustawień” pozwoli przenieść
istniejące konta użytkownika, pliki, programy oraz inne dane ze starego Maca.
Można to zrobić jedną z poniższych metod:

Â

Połączenie dwóch komputerów przewodem Ethernet lub podłączenie ich do tej
samej sieci

Â

Bezprzewodowo

bezpośrednio pomiędzy komputerami lub przyłączając oba

komputery do tej samej sieci bezprzewodowej

Przed przeniesieniem danych, użyj programu „Uaktualnienia programów” na drugim
Macu, aby przekonać się, że masz zainstalowany system Mac OS X w wersji 10.4.11
lub Mac OS X w wersji 10.5.6 (lub nowszej).

Można wybrać kategorie przenoszonych danych do MacBooka: konta użytkowników,
dokumenty, filmy, zdjęcia i inne.

Ważne:

Dopóki przeniesienie danych nie zostanie ukończone, nie należy używać

drugiego Maca do żadnych innych czynności.

Jeżeli w trakcie pierwszego uruchomienia komputera nie przeniesiesz danych
z poprzedniego komputera za pomocą „Asystenta ustawień”, możesz zrobić to później
za pomocą programu „Asystent migracji”. Jeśli w trakcie przenoszenia danych
połączenie zostanie przerwane, można tę czynność podjąć na nowo później i przenieść
dane do MacBooka za pomocą programu „Asystent migracji”. W tym celu otwórz
katalog Programy, przejdź do katalogu Narzędzia i

dwukrotnie kliknij w ikonę

programu „Asystent migracji”.

background image

16

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 5:

Skonfiguruj wygląd biurka Mac

OS

X oraz ustaw preferencje.

Pasek
menu

Ikona Preferencji systemowych

Dock

Ikona wyszukiwania Spotlight

Menu Pomoc

Ikona Findera

background image

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

17

Wygląd biurka można szybko zmienić za pomocą programu „Preferencje systemowe”.
W tym celu z paska menu wybierz Apple (

) > Preferencje systemowe. Preferencje

systemowe stanowią centrum dowodzenia dla większości ustawień MacBooka.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, otwórz Pomoc Macintosha
i poszukaj hasła „Preferencje systemowe” lub hasła dla określonych preferencji.