MacBook - Ustawienie i konfigurowanie MacBooka

background image

Ustawienie i konfigurowanie MacBooka

MacBook został zaprojektowany w sposób, który pozwala na jego szybkie
skonfigurowanie i rozpoczęcie pracy. Na kolejnych stronach znajdują się instrukcje
konfigurowania obejmujące następujące etapy:

Â

podłączenie zasilacza MagSafe 60 W,

Â

podłączenie przewodów i uzyskanie dostępu do sieci,

Â

włączenie MacBooka oraz obsługa gładzika,

Â

konfigurowanie konta użytkownika oraz innych ustawień przy użyciu Asystenta
ustawień,

Â

konfigurowanie biurka i innych preferencji Mac

OS

X.

Przewód zasilający

Zasilacz MagSafe 60 W

background image

10

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Ważne:

Przed rozpoczęciem przygotowywania MacBooka do pracy należy usunąć folię

ochronną z zasilacza MagSafe 60 W.

Krok 1:

Podłącz zasilacz MagSafe 60 W, aby zapewnić zasilanie MacBooka oraz

ładowanie baterii.

Sprawdź, czy wtyczka prądu zmiennego jest poprawnie włożona do zasilacza, a jej
bolce są całkowicie wyprostowane. Włóż wtyczkę prądu zmiennego do gniazdka
z prądem, a wtyczkę MagSafe do gniazdka MagSafe w komputerze. W miarę zbliżania
wtyczki MagSafe do gniazdka, odczujesz przyciąganie magnetyczne, które spowoduje
połączenie wtyczki z gniazdem.

Aby zwiększyć zasięg zasilacza, zastąp wtyczkę przewodem. Wyciągnij wtyczkę
z zasilacza i podłącz do niego przewód. Sprawdź, czy jest prawidłowo włączony.

Odłączając zasilacz z gniazdka z prądem, nie ciągnij za przewód lecz za wtyczkę.

Złącze MagSafe

Przewód zasilający

Wtyczka AC

¯

Gniazdo zasilania MagSafe

background image

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

11

Po podłączeniu zasilacza do MacBooka zacznie świecić lampka kontrolna wtyczki
MagSafe. Żółty kolor sygnalizuje ładowanie baterii. Kolor zielony wskazuje, że bateria
jest w pełni naładowana. Jeśli lampka nie świeci, sprawdź, czy wtyczka MagSafe jest
podłączona do komputera, a zasilacz jest podłączony do źródła prądu.

Krok 2:

Podłączenie do sieci bezprzewodowej lub sieci Ethernet.

Â

Aby łączyć się z siecią za pomocą wbudowanej technologii AirPort Extreme, sprawdź,
czy bezprzewodowa stacja bazowa jest włączona, oraz czy znana jest nazwa tej sieci.
Po włączeniu MacBooka „Asystent ustawień” poprowadzi Cię przez cały proces
podłączania. Wskazówki, które pomogą rozwiązać problemy znajdziesz na stronie 62.

background image

12

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Â

Aby połączyć się z siecią za pomocą przewodu Ethernet, podłącz jeden koniec tego
przewodu do MacBooka, natomiast drugi do modemu kablowego, DSL lub sieci
Ethernet.

®

Przewód
Ethernet

Gniazdo Gigabit Ethernet
(10/100/1000Base-T)

G

background image

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

13

Krok 3:

Wciśnij na krótko przycisk (®

) włączania, aby włączyć MacBooka.

Gdy usłyszysz dźwięk, komputer jest włączany.

Pełne uruchomienie potrwa kilka chwil. Po uruchomieniu zostanie otwarty program
Asystent ustawień.

Jeśli komputer nie włącza się, zajrzyj do rozdziału „Jeśli MacBook nie chce się włączyć
lub wystartować” na stronie 57.

®

®

Przycisk włączania

background image

14

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 4:

Skonfiguruj MacBooka za pomocą programu Asystent ustawień.

Po pierwszym uruchomieniu MacBooka otwierany jest program Asystent ustawień.
Program ten pomaga wprowadzić użytkownikowi informacje o połączeniu
z Internetem oraz skonfigurować pocztę elektroniczną i konto użytkownika MacBooka.
Jeśli masz już Maca, Asystent ustawień pomoże automatycznie skopiować
z poprzedniego Maca pliki, programy oraz inne dane za pomocą połączenia przez
Ethernet lub bezprzewodowego. Więcej informacji znajdziesz w następnej sekcji
„Przenoszenie danych do MacBooka”.

Jeżeli nie zamierzasz zachować lub używać starego Macintosha, zalecamy usunięcie
autoryzacji tego komputera do odtwarzania muzyki, wideo lub książek, które zostały
kupione w iTunes Store. Usunięcie autoryzacji z komputera zapobiega odtwarzaniu
zakupionych utworów, wideo i książek audio przez inne osoby i zwalnia jedną
autoryzację do wykorzystania. Informacje o sposobie usuwania autoryzacji można
znaleźć otwierając iTunes, a potem wybierając polecenie Pomoc > Pomoc iTunes.

background image

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

15