MacBook - Problemer som fører til at du ikke kan bruke MacBook

background image

Problemer som fører til at du ikke kan bruke MacBook

Hvis MacBook-maskinen ikke reagerer eller markøren ikke flytter seg

I sjeldne tilfeller kan det forekomme at programmer «fryser» på skjermen. I Mac OS X kan

du avslutte programmer som «fryser» (slutter å reagere), uten å starte maskinen på nytt.

Slik tvinger du et program til å avslutte:

1

Trykk på Kommando- (x), Tilvalg- (z) og Esc-tasten, eller velg Apple () > Tvungen

avslutning fra menylinjen.

background image

Kapittel 4

Problemer og løsninger

53

Tvungen avslutning-dialogruten vises med programmet markert i listen.

2

Klikk på Avslutt.

Programmet avsluttes, men de andre programmene forblir åpne.

Hvis det er nødvendig, kan du også starte Finder på nytt ved hjelp av denne

dialogruten.

Arkiver arbeid du holder på med i andre programmer, og start maskinen på nytt for

å forsikre deg om at problemet er løst.

Hvis problemet oppstår ofte, velger du Hjelp > Mac-hjelp fra menylinjen øverst

på skjermen. Søk etter ordet «fryser» for å finne informasjon om hva du kan gjøre

når maskinen slutter å reagere.

Hvis problemet bare oppstår når du bruker et bestemt program, kontakter du

programvareleverandøren for å finne ut om programmet er kompatibelt med

maskinen. Support- og kontaktinformasjon for programvaren som fulgte med

MacBook-maskinen, finnes på www.apple.com/guide.

Hvis du vet at programmet er kompatibelt, kan det hende at du må installere

systemprogramvaren på nytt. Les «Reinstallere programvaren som fulgte med

MacBook» på side 61.

Hvis MacBook-maskinen «fryser» ved oppstart, du ser et blinkende spørsmålstegn

eller skjermen er svart og dvaleindikatorlyset lyser konstant (ikke i dvale)

Det blinkende spørsmålstegnet betyr vanligvis at maskinen ikke kan finne

systemprogramvare på harddisken eller andre tilkoblede disker.

background image

54

Kapittel 4

Problemer og løsninger

 Vent noen sekunder. Hvis ikke maskinen starter straks, slår du den av ved å holde nede

På/av-knappen (®) i omtrent 8 til 10 sekunder. Koble fra alle eksterne enheter og prøv

å starte på nytt ved å trykke på På/av-knappen (®) mens du holder Tilvalg- (z) tasten

nede. Når maskinen starter opp, klikker du på harddisksymbolet og deretter på

høyrepilen. Når oppstarten er fullført, åpner du Systemvalg og klikker på Startdisk.

Marker en lokal Mac OS X-systemmappe.

 Hvis det ikke fungerer, prøver du å reparere disken ved hjelp av Diskverktøy:

 Sett inn Mac OS X Install-DVD-en i datamaskinen.

 Start maskinen på nytt, og hold nede C-tasten under oppstarten.

 Velg Installerer fra menylinjen, og velg deretter Åpne Diskverktøy. Når Diskverktøy

starter, følger du instruksjonene i Førstehjelp-panelet for å forsøke å reparere

harddisken.

Hvis det ikke hjelper å bruke Diskverktøy, kan det hende at du må installere

systemprogramvaren på nytt. Les «Reinstallere programvaren som fulgte med

MacBook» på side 61.

Hvis MacBook-maskinen ikke starter

Prøv følgende forslag i rekkefølge til maskinen starter:

 Forsikre deg om at strømforsyningsenheten er koblet til maskinen og til et strømuttak

som virker. Forsikre deg om at du bruker MagSafe-strømforsyningsenheten på 60 W

som fulgte med MacBook-maskinen. Hvis strømforsyningsenheten slutter å lade

batteriet og indikatorlyset på strømforsyningsenheten ikke lyser når du kobler til

strømkabelen, kobler du fra strømkabelen og kobler den deretter til igjen.

background image

Kapittel 4

Problemer og løsninger

55

 Hvis indikatorlyset på MagSafe-pluggen lyser gult, er det mulig at batteriet må lades.

La strømforsyningsenheten være koblet til, og lad batteriet mens maskinen er slått

av. Et grønt lys betyr at batteriet er fulladet.

 Hvis du ikke får løst problemet, nullstiller du MacBook-maskinens strømhåndtering

ved å koble fra strømforsyningsenheten og holde På/av-knappen (®) nede i minst

5 sekunder.

 Hvis du nylig har installert ekstra hukommelse, bør du forsikre deg om at den er riktig

installert og kompatibel med maskinen din. Kontroller om maskinen starter hvis du

fjerner den nye hukommelsen og installerer den gamle (les side 46).

 Trykk på På/av-knappen (®), og hold deretter nede tastene Kommando (x),

Tilvalg (z), P og R til du hører oppstartlyden for andre gang. Dette nullstiller

parameter-RAM (PRAM).

 Hvis MacBook-maskinen fremdeles ikke starter, leser du «Service, support og mer

informasjon» på side 63 for informasjon om hvordan du kontakter Apple angående

service.

Hvis skjermen plutselig blir svart eller MacBook-maskinen «fryser»

Prøv å starte MacBook-maskinen på nytt.

1

Koble fra alle enheter som er koblet til MacBook-maskinen, bortsett fra

strømforsyningsenheten.

2

Trykk på På/av-knappen (®) for å starte maskinen på nytt.

3

La batteriet lade til minst 10 prosent før du kobler til eksterne enheter og fortsetter

å arbeide på maskinen.

Du kontrollerer batteriets ladenivå ved å se på batterisymbolet (

) i menylinjen.

background image

56

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Skjermen kan også bli mørkere hvis du bruker strømsparingsfunksjoner for batteriet.

Hvis en lydenhet som er koblet til lydporten, ikke fungerer

Koble fra lydenheten. Velg Apple () > Systemvalg, og åpne Lyd-valgpanelet. I Lyd inn-

panelet angir du om du vil at porten skal brukes som lydinngang eller lydutgang. Koble

til lydenheten igjen.

Merk: Hvis du bruker Windows på MacBook-maskinen, støtter porten kun lyd ut.

Hvis du har glemt passordet

Du kan tilbakestille administratorpassordet og passordene for alle andre kontoer.

1

Sett inn Mac OS X Install-DVD-en. Deretter starter du maskinen på nytt og holder nede

C-tasten mens den starter opp igjen.

2

Velg Verktøy > Nullstill passord fra menylinjen. Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis du har problemer med å mate ut en plate
 Avslutt programmer som kan tenkes å bruke filer på platen, og prøv på nytt.

 Hvis dette ikke hjelper, starter du maskinen på nytt og holder nede styreflateknappen

mens maskinen starter.