MacBook - Problemer med trådløse AirPort Extreme-nettverk

background image

Problemer med trådløse AirPort Extreme-nettverk

Hvis du har problemer med trådløs AirPort Extreme-kommunikasjon:
 Kontroller at maskinen eller nettverket du forsøker å koble til, er i gang og har

tilgangspunkt for trådløs tilkobling.

 Kontroller at du har stilt inn programvaren i henhold til instruksjonene som fulgte

med basestasjonen eller tilgangspunktet.

 Kontroller at du er innenfor rekkevidden til den andre maskinen eller nettverkets

tilgangspunkt. Elektroniske enheter eller metallstrukturer i nærheten kan føre til

forstyrrelser i den trådløse kommunikasjonen og redusere rekkevidden. I noen tilfeller

kan du få en bedre forbindelse hvis du flytter eller snur på maskinen.

 Kontroller AirPort-symbolet (Z) i menylinjen. Opptil fire streker viser signalstyrken.

Hvis signalstyrken er svak, kan du prøve å flytte maskinen eller basestasjonen.

 Les i AirPort-hjelp (velg Hjelp > Mac-hjelp, og velg deretter Bibliotek > AirPort-hjelp

fra menylinjen). Les også instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten.

background image

Kapittel 4

Problemer og løsninger

61