MacBook - 4 Problemer og løsninger

background image

Problemer og løsninger

www.apple.com/no/support

Mac-hjelp

hjelp

background image

52

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Av og til kan det oppstå problemer når du arbeider med MacBook-maskinen. Her finner

du tips om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå. Du finner også mer

problemløsingsinformasjon i Mac-hjelp og på supportwebstedet for MacBook på

www.apple.com/no/support/macbook.

Når det oppstår et problem med MacBook-maskinen, finnes det vanligvis en enkel og

rask løsning. Merk deg hva som skjedde rett før situasjonen oppsto. Det kan være lurt

å notere hva du gjorde før problemet oppsto. Slike notater kan hjelpe deg med å

snevre inn mulige årsaker til problemet og hjelpe deg med å finne løsningen du

trenger. Du bør blant annet merke deg:

 Programmene du brukte når problemet oppsto. Hvis problemer kun oppstår når

du bruker et bestemt program, kan det tyde på at programmet ikke er kompatibelt

med Mac OS X-versjonen som er installert på maskinen.

 Programvare du nylig har installert, spesielt programvare som plasserer objekter i

systemmappen.

 Maskinvare du har installert, for eksempel ekstra hukommelse eller en ekstern enhet.