MacBook - Bytte harddisken

background image

Bytte harddisken

Du kan oppgradere harddisken i MacBook-maskinen. Når du åpner undersiden av

MacBook-maskinen, er harddisken ved siden av det innebygde batteriet. Harddisken

som skal settes inn, må være på 2,5 tommer med Serial ATA-tilkobling (SATA).

Slik bytter du ut harddisken i MacBook-maskinen:

1

Slå av MacBook-maskinen. Koble fra strømforsyningsenheten, Ethernet-kabelen,

USB-kabler, sikkerhetslåsen og andre kabler som er koblet til MacBook-maskinen,

for å unngå skade på maskinen.

2

Legg MacBook-maskinen med undersiden opp, og skru ut de åtte (8) skruene som

holder nedre del av kabinettet på plass. Løft opp kabinettet fra skjermhengselet,

og legg det til siden.

ADVARSEL:

De interne komponentene i MacBook-maskinen kan være varme. Hvis du

nettopp har brukt MacBook-maskinen, bør du vente i 10 minutter etter at du har slått

den av, slik at de interne komponentene kjøles ned før du fortsetter.

background image

38

Kapittel 3

Forbedre MacBook

Viktig:

Skruene langs framsiden er forskjellige fra skruene langs baksiden. Hold de to

skruetypene fra hverandre, og legg dem et sted hvor du har kontroll på dem.

background image

Kapittel 3

Forbedre MacBook

39

Viktig:

Når du tar bort undersiden av kabinettet, eksponeres følsomme komponenter i

maskinen. Unngå å berøre annet enn harddiskkomponentene når du tar ut eller setter

inn harddisken.

3

Berør forsiktig en metalloverflate inni maskinen for å fjerne eventuell statisk elektrisitet

fra kroppen din.

background image

40

Kapittel 3

Forbedre MacBook

4

Finn fram til braketten øverst på harddisken. Bruk en stjerneskrutrekker til å løsne de

to sikrede skruene som holder braketten på plass. Legg braketten et sted hvor du har

kontroll på den.

5

Løft harddisken forsiktig ut ved hjelp av fliken.

Brakett

Dra i fliken

background image

Kapittel 3

Forbedre MacBook

41

6

Hold i sidene på harddisken, og koble den fra maskinen ved å trekke ut pluggen på

høyre side.

Pluggen er koblet til en kabel og forblir i harddiskplassen.

Plugg

background image

42

Kapittel 3

Forbedre MacBook

Viktig:

Det er fire (4) monteringsskruer på langsidene på harddisken. Hvis det ikke

følger med skruer til harddisken du skal installere, skrur du ut skruene på den gamle

harddisken og skrur dem på den nye harddisken før du installerer den.

7

Koble til pluggen til høyre på den nye harddisken.

Monteringsskruer

background image

Kapittel 3

Forbedre MacBook

43

8

Forsikre deg om at skruene på harddisken er riktig skrudd på, og sett inn harddisken

på skrå.

9

Sett braketten tilbake på plass, og skru til skruene.

background image

44

Kapittel 3

Forbedre MacBook

10

Sett undersiden av kabinettet på plass. Hold kabinettet i midten på hver av sidene,

og trykk ned først med én tommel og deretter med den andre for å feste låsene på

innsiden av kabinettet.

background image

Kapittel 3

Forbedre MacBook

45

11

Skru på plass de åtte skruene som du fjernet i trinn 2.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer Mac OS X og programmene som

følger med, leser du «Reinstallere programvaren som fulgte med MacBook» på side 61.

background image

46

Kapittel 3

Forbedre MacBook