MacBook - Problemen die het gebruik van de MacBook verhinderen

background image

Problemen die het gebruik van de MacBook verhinderen

De MacBook reageert niet of de aanwijzer kan niet worden verplaatst

Het komt sporadisch voor dat een programma vastloopt. In Mac OS X kunt u een

vastgelopen programma stoppen zonder dat u de computer opnieuw hoeft op te

starten.

N5238K84.book Page 52 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

53

Een programma geforceerd stoppen

1

Druk op Command (x) + Option (z) + Esc of kies in de menubalk Apple-menu () >

'Forceer stop'.

In het venster 'Programma's geforceerd stoppen' dat verschijnt, is het desbetreffende

programma al geselecteerd.

2

Klik op 'Forceer stop'.

Het programma wordt gestopt, terwijl alle andere programma's geopend blijven.

Indien nodig kunt u vanuit dit venster de Finder ook opnieuw starten.

Sla uw werk in alle openstaande programma's op en start de computer opnieuw op

om te controleren of het probleem volledig is opgelost.

Als het probleem zich regelmatig voordoet, kiest u in de menubalk 'Help' > 'Mac Help'.

Zoek op “vastlopen” voor meer informatie wanneer de computer vastloopt of niet meer

reageert.

Als het probleem zich alleen bij een bepaald programma voordoet, informeert u bij de

fabrikant van het programma of het compatibel is met de computer. Ga naar

www.apple.com/nl/guide voor ondersteuning en informatie over de software die bij de

MacBook is geleverd.

Als u zeker weet dat het programma compatibel is, moet u mogelijk de

systeemsoftware opnieuw installeren. Zie “De bij de MacBook geleverde software

opnieuw installeren” op pagina 62 voor meer informatie.

N5238K84.book Page 53 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

54

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

De MacBook loopt vast tijdens het opstarten, er verschijnt een knipperend

vraagteken op het scherm of het beeldscherm is zwart terwijl het indicatielampje

van de sluimerstand continu brandt (sluimerstand inactief )

Het knipperende vraagteken geeft meestal aan dat er geen systeemsoftware kan

worden gevonden op de harde schijf van de computer of op andere schijven die

op de computer zijn aangesloten.
 Wacht enkele seconden. Als de computer vervolgens niet opstart, schakelt u de

computer uit door de aan/uit-knop (®) acht à tien seconden ingedrukt te houden.

Koppel alle externe randapparatuur los en probeer de computer opnieuw op te

starten door op de aan/uit-knop te drukken (®) terwijl u de Option-toets (z)

ingedrukt houdt. Tijdens de opstartprocedure klikt u op het symbool van de harde

schijf en vervolgens op de pijl naar rechts. Nadat de computer is opgestart, opent u

Systeemvoorkeuren en klikt u op 'Opstartschijf'. Selecteer een Mac OS X-systeemmap

op de harde schijf.

 Als dit niet helpt, probeert u de schijf te repareren met Schijfhulpprogramma.

 Plaats de installatie-dvd van Mac OS X in de dvd-eenheid.

 Start de computer opnieuw op en houd tijdens het opstarten de C-toets ingedrukt.

 Kies 'Installatieprogramma' uit de menubalk en kies vervolgens 'Open

Schijfhulpprogramma'. Als Schijfhulpprogramma wordt geopend, volgt u de

instructies in het paneel 'Schijf-EHBO' om te zien of Schijfhulpprogramma de schijf

kan herstellen.

Als dit niet helpt, moet u mogelijk de systeemsoftware opnieuw installeren.

Zie “De bij de MacBook geleverde software opnieuw installeren” op pagina 62

voor meer informatie.

N5238K84.book Page 54 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

55

U kunt de MacBook niet inschakelen of opnieuw opstarten

Probeer de volgende oplossingen, in de opgegeven volgorde, totdat de computer opstart.

 Controleer of de lichtnetadapter op de computer en een werkend stopcontact is

aangesloten. Zorg ervoor dat u de MagSafe-lichtnetadapter van 60 W gebruikt die u

bij de MacBook hebt ontvangen. Als de lichtnetadapter de batterij niet meer oplaadt

en het indicatielampje op de stekker niet gaat branden wanneer u het netsnoer

aansluit, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en sluit u het opnieuw aan.

 Als het lampje op de stekker van de MagSafe oranje is, moet de batterij mogelijk

worden opgeladen. In dat geval laat u de lichtnetadapter op de computer

aangesloten en laadt u de batterij op terwijl de computer uit staat. Een groen lampje

geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.

 Als het probleem aanhoudt, stelt u de Power Manager van de MacBook opnieuw in

door de lichtnetadapter los te koppelen en de aan/uit-knop (®) ten minste vijf

seconden ingedrukt te houden.

 Als u onlangs extra geheugen hebt geïnstalleerd, controleert u of dit op de juiste

manier is geïnstalleerd en of het geschikt is voor de computer. Probeer de computer

op te starten door het geheugen te verwijderen en het oude geheugen opnieuw

te installeren (zie pagina 46).

 Druk op de aan/uit-knop (®) en houd direct daarna de toetsen Command (x),

Option (z), P en R gelijktijdig ingedrukt totdat u het opstartsignaal voor de tweede

keer hoort. Hiermee wordt het PRAM (parameter-RAM) opnieuw ingesteld.

 Als het nog steeds niet lukt om de MacBook op te starten, raadpleegt u het gedeelte

“Meer informatie over service en ondersteuning” op pagina 64 voor informatie over

service en ondersteuning door Apple.

N5238K84.book Page 55 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

56

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Het beeldscherm wordt zwart of de MacBook loopt vast

Probeer de MacBook opnieuw op te starten.

1

Koppel alle op de MacBook aangesloten apparaten los, behalve de lichtnetadapter.

2

Druk op de aan/uit-knop (®) om het systeem opnieuw op te starten.

3

Zorg ervoor dat de batterijlading ten minste tien procent is voordat u externe

hardware aansluit en weer verdergaat met uw werk.

Aan het batterijstatussymbool (

) in de menubalk kunt u zien hoe ver de batterij is

opgeladen.

Ook is het mogelijk dat het beeldscherm donkerder wordt als er opties zijn ingesteld

om het stroomverbruik van de batterij te beperken.

Het audioapparaat dat u op de geluidspoort hebt aangesloten, werkt niet

Koppel het audioapparaat los. Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en open

het paneel 'Geluid'. Geef in het paneel 'Invoer' op of u de poort wilt gebruiken voor

de invoer of uitvoer van geluid. Sluit het audioapparaat vervolgens weer aan.

Opmerking: Als u op uw MacBook onder Windows werkt, ondersteunt de poort alleen

geluidsuitvoer.

U bent uw wachtwoord vergeten

U kunt het beheerderswachtwoord en de wachtwoorden van alle andere accounts

opnieuw instellen.

1

Plaats de installatie-dvd van Mac OS X in de dvd-eenheid. Start de computer

vervolgens opnieuw op en houd tijdens het opstarten de C-toets ingedrukt.

2

Kies in de menubalk 'Hulpprogramma's' > 'Stel wachtwoord opnieuw in'. Volg de

instructies op het scherm.

N5238K84.book Page 56 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

57

U kunt een schijf niet verwijderen
 Stop de programma's of bestanden die gebruikmaken van de schijf en probeer

het opnieuw.

 Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op terwijl u de knop van het

trackpad ingedrukt houdt.

Apple Hardware Test gebruiken

Als u vermoedt dat een probleem te maken heeft met de hardware van de MacBook,

kunt u het programma Apple Hardware Test gebruiken om te bepalen of er zich een

probleem voordoet met een van de onderdelen van de computer, zoals het geheugen

of de processor.