MacBook - De bij de MacBook geleverde software opnieuw installeren

background image

De bij de MacBook geleverde software opnieuw installeren

Gebruik de software-installatieschijven die bij de computer zijn geleverd om Mac OS X

en de meegeleverde programma's opnieuw te installeren. Kies 'Archiveer en installeer'

om de bestaande bestanden en instellingen te bewaren of kies 'Wis en installeer' om

alle gegevens te wissen.

Belangrijk:

Het wordt aanbevolen om een reservekopie van de gegevens op de harde

schijf te maken voordat u software herstelt. Omdat met de optie 'Wis en installeer' uw

harde schijf wordt gewist, moet u een reservekopie van belangrijke bestanden maken

voordat u Mac OS X en andere programma's installeert. Apple is niet verantwoordelijk

voor gegevens die verloren zijn gegaan.

N5238K84.book Page 62 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

63

Mac OS X installeren