MacBook - De harde schijf vervangen

background image

De harde schijf vervangen

U kunt de harde schijf in uw MacBook vervangen door een andere harde schijf.

Wanneer u de onderzijde van de MacBook verwijdert, vindt u de harde schijf naast

de ingebouwde batterij. De nieuwe schijf moet 2,5 inch zijn en een Serial ATA (SATA)-

connector hebben.

De harde schijf in de MacBook vervangen

1

Zet de MacBook uit. Koppel de lichtnetadapter, Ethernet-kabel, USB-kabels,

antidiefstalkabel en eventuele andere kabels die op de MacBook zijn aangesloten

los om schade aan de computer te voorkomen.

2

Draai de MacBook om en verwijder de acht schroeven aan de onderzijde. Verwijder

de behuizing aan de zijde met de scharnieren en leg deze terzijde.

WAARSCHUWING:

De interne onderdelen van de MacBook kunnen warm zijn. Als

u de MacBook kort tevoren hebt gebruikt, laat u na het uitzetten van de computer

de interne onderdelen van de computer tien minuten afkoelen voordat u verdergaat.

N5238K84.book Page 37 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

38

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

Belangrijk:

De schroeven aan de voorzijde en achterzijde zijn niet hetzelfde. Houd de

verschillende schroeven apart en bewaar ze op een veilige plaats.

N5238K84.book Page 38 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

39

Belangrijk:

Wanneer u de onderzijde van de behuizing verwijdert, legt u gevoelige

interne onderdelen bloot. Raak bij het verwijderen of toevoegen van een harde schijf

geen andere onderdelen aan dan de hardeschijfonderdelen.

3

Raak één van de metalen onderdelen in de computer aan om eventuele statische

elektriciteit te ontladen.

N5238K84.book Page 39 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

40

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

4

Kijk waar de beugel aan de bovenzijde van de schijf zich bevindt. Gebruik een

kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de beugel

op zijn plaats wordt gehouden. Bewaar de beugel op een veilige plek.

5

Til de schijf voorzichtig aan het lipje uit de houder.

Beugel

Trek aan het lipje

N5238K84.book Page 40 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

41

6

Houd de schijfeenheid aan de zijkanten vast en trek voorzichtig aan de connector

aan de rechterzijde van de schijfeenheid om deze los te halen.

De connector is bevestigd aan een kabeltje en blijft in de nis van de hardeschijfeenheid.

Connector

N5238K84.book Page 41 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

42

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

Belangrijk:

Er bevinden zich vier montageschroeven aan de zijkanten van de

hardeschijfeenheid. Als de nieuwe harde schijf geen montageschroeven heeft,

verwijdert u de schroeven van de oude schijfeenheid en draait u deze in de

nieuwe schijfeenheid voordat u de schijf installeert.

7

Bevestig de connector aan de rechterzijde van de nieuwe harde schijf.

Montageschroeven

N5238K84.book Page 42 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

43

8

Plaats de schijf onder een hoek in de houder en zorg ervoor dat de schroeven op hun

plaats zitten.

9

Plaats de beugel terug en draai de schroeven vast.

N5238K84.book Page 43 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

44

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

10

Plaats de onderkant van de behuizing terug. Houd de behuizing aan beide zijden in

het midden vast en duw de behuizing eerst aan de ene zijde en vervolgens aan de

andere zijde met uw duim omlaag zodat de vergrendelingen binnen in de behuizing

vastklikken.

N5238K84.book Page 44 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden

45

11

Plaats de acht schroeven die u in stap 2 hebt verwijderd terug en draai deze vast.

Zie “De bij de MacBook geleverde software opnieuw installeren” op pagina 62 voor

informatie over het installeren van Mac OS X en meegeleverde programma's.

N5238K84.book Page 45 Tuesday, September 15, 2009 11:59 AM

background image

46

Hoofdstuk 3

De MacBook uitbreiden