MacBook - Tärkeää tietoa turvallisuudesta

background image

Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Sisäinen akku Älä irrota MacBookin akkua. Akun saa vaihtaa vain Applen valtuuttama

palveluntarjoaja. Keskeytä MacBookin käyttö, jos se putoaa tai vaikuttaa murtuneelta,

taipuneelta, väärän muotoiselta tai vahingoittuneelta. Älä altista tietokonetta yli 100° C

lämpötilalle.

Oikea käsittely Aseta MacBook tukevalle alustalle, jossa ilma pääsee kiertämään riittä-

västi tietokoneen alla ja ympärillä. Älä käytä MacBookia tyynyn tai muun pehmeän

alustan päällä, koska pehmeä materiaali voi tukkia ilma-aukot. Älä koskaan aseta

mitään näppäimistön päälle MacBookia käyttäessäsi. Älä koskaan työnnä esineitä

ilma-aukkoihin.

MacBookin pohja saattaa kuumentua normaalissa käytössä. Jos MacBook on sylissäsi

ja lämpenee epämukavan kuumaksi, siirrä se vakaalle työskentelytasolle.

VAROITUS:

Tietokoneen vääränlainen säilytys tai käyttö voi mitätöidä valmistajan

takuun.

VAROITUS:

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä voi olla seurauksena tulipalo,

sähköisku tai muu loukkaantuminen tai vaurio.

background image

Luku 5

Sokerina pohjalla

67

Vesi ja kosteat paikat Pidä MacBook pois nesteiden läheisyydestä, esimerkiksi erillään

juomista, pesualtaista, kylpyammeista ja suihkutiloista. Suojaa MacBook kosteudelta

ja märältä säältä, kuten sateelta, lumelta ja sumulta.

60 W MagSafe -virtalähde Varmista, että virtapistoke tai virtajohto on työnnetty kun-

nolla virtalähteeseen, ennen kuin liität virtalähteen pistorasiaan. Käytä ainoastaan

MacBookin mukana tullutta virtalähdettä tai tuotteen kanssa yhteensopivaa hyväksyt-

tyä Apple-virtalähdettä. Virtalähde saattaa kuumentua normaalin käytön aikana. Liitä

virtalähde aina suoraan pistorasiaan tai sijoita se lattialle paikkaan, jossa ilma vaihtuu

hyvin.

Irrota virtalähde ja kaikki johdot ja kaapelit aina seuraavissa tilanteissa:

 haluat lisätä muistia tai päivittää kovalevyn

 haluat puhdistaa kotelon (tee vain suositellut puhdistustoimenpiteet, katso sivu 71)

 virtajohto rispaantuu tai on muuten vahingoittunut

 MacBook tai virtalähde on altistunut sateelle tai runsaalle kosteudelle tai kotelon

päälle on kaatunut nestettä

 MacBook tai virtalähde on pudonnut, kotelo on vaurioitunut tai epäilet laitteiston

tarvitsevan huoltoa tai korjausta.

MagSafe-virtalähdeportissa on magneetti, joka voi poistaa luottokorttien, iPodien

tai muiden laitteiden tiedot. Välttääksesi tietojen menetyksen pidä nämä tai muut

magneettiherkät esineet yli 25 mm päässä portista.

Jos MagSafe-virtalähdeporttiin joutuu roskia, poista ne varovasti kuivalla

pumpulipuikolla.

background image

68

Luku 5

Sokerina pohjalla

MagSafen virtatiedot:

 Taajuus: 50 - 60 Hz, yksivaiheinen

 Verkkojännite: 100 - 240 V

 Ulostulojännite: 16,5 V tasavirta, 3,65 A

Kuulovauriot Nappikuulokkeiden tai tavallisten kuulokkeiden käyttäminen kovalla

äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit

tottua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka

saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai kuulet puheen vaimeana, lopeta

kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyemmässä

ajassa kuulo voi vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat kuulon suojaamista seuraavasti:

 Rajoita kuulokkeiden käyttöä korkealla äänenvoimakkuudella.

 Vältä lisäämästä äänenvoimakkuutta ympäristön melun peittämiseksi.

 Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien henkilöiden puhetta.

Erityisen riskialtis toiminta Tätä tietokonetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ydin-

energia-alan toiminnan, lentoliikenteen navigointi- ja tietoliikennejärjestelmien, len-

nonjohtojärjestelmien tai muiden sellaisten järjestelmien yhteydessä, joissa tietoko-

neessa ilmennyt toimintahäiriö saattaa aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon tai

vakavan ympäristöhaitan vaaran.

background image

Luku 5

Sokerina pohjalla

69