MacBook - Kovalevyn vaihtaminen

background image

Kovalevyn vaihtaminen

Voit päivittää MacBookin kovalevyn. Kovalevy sijaitsee sisäisen akun vieressä, kun avaat

MacBookin pohjan. Uuden kovalevyn on oltava 2,5-tuumainen ja siinä on oltava Serial

ATA (SATA) -liitäntä.

MacBookin kovalevyn vaihtaminen:

1

Sammuta MacBook. Irrota virtalähde, ethernet-kaapeli, USB-kaapelit, turvalukko

ja muut MacBookiin liitetyt kaapelit, jotta tietokone ei vaurioidu.

2

Käännä MacBook ympäri ja irrota kahdeksan (8) kotelon pohjan kiinnittävää ruuvia.

Nosta koteloa saranapuolelta ja laita se sivuun.

VAROITUS:

MacBookin sisäosat voivat olla lämpimiä. Jos MacBookia on juuri käytetty,

sisäosien kannattaa antaa jäähtyä 10 minuuttia ennen asennuksen aloittamista.

background image

36

Luku 3

Paranna MacBookia

Tärkeää:

Etulaidan ruuvit ovat erilaisia kuin takalaidan ruuvit. Pidä erityyppiset ruuvit

erillään ja laita ne sivuun turvalliseen paikkaan.

background image

Luku 3

Paranna MacBookia

37

Tärkeää:

Kun poistat kotelon pohjan, näkyviin tulee herkkiä sisäisiä komponentteja.

Kun poistat tai lisäät kovalevyn, vältä koskettamasta mitään muuta kuin

kovalevykokoonpanoa.

3

Kosketa tietokoneen sisällä olevaa metallipintaa, jotta kehosi staattinen sähkövaraus

pääsee purkautumaan.

background image

38

Luku 3

Paranna MacBookia

4

Etsi kovalevyn päällä oleva kiinnike. Irrota kaksi kiinnikkeen paikallaan pitävää ruuvia

ristipääruuvimeisselillä. Laita kiinnike talteen turvalliseen paikkaan.

5

Nosta kovalevy paikaltaan vetämällä kevyesti liuskasta.

Pidike

Vedä liuskaa

background image

Luku 3

Paranna MacBookia

39

6

Pidä kovalevyä kiinni sen reunoista ja irrota kovalevyn oikeassa reunassa oleva liitin

vetämällä sitä varovasti.

Liitin on yhteydessä kaapeliin ja jää kovalevypaikkaan.

Liitin

background image

40

Luku 3

Paranna MacBookia

Tärkeää:

Kovalevyn reunoissa on neljä (4) kiinnitysruuvia. Jos uuden kovalevyn mukana

ei tule kiinnitysruuveja, irrota ruuvit vanhasta kovalevystä ja kiinnitä ne uuteen kovale-

vyyn ennen kuin asennat sen.

7

Liitä liitin uuden kovalevyn oikeaan reunaan.

Kiinnitys-
ruuvit

background image

Luku 3

Paranna MacBookia

41

8

Laita uusi kovalevy paikalleen kulmittain varmistaen, että kiinnitysruuvit asettuvat

paikalleen.

9

Laita kiinnike takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

background image

42

Luku 3

Paranna MacBookia

10

Laita kotelon pohja takaisin paikalleen. Ota kotelosta kiinni kummankin sivun keskeltä

ja paina ensin yhdellä peukalolla ja sitten toisella lukitaksesi salvat kotelon sisällä.

background image

Luku 3

Paranna MacBookia

43

11

Aseta kahdeksan edeltävässä vaiheessa 2 poistamaasi ruuvia takaisin paikoilleen

ja kiristä ne.

background image

44

Luku 3

Paranna MacBookia

Tietoja Mac OS X:n ja mukana tulevien ohjelmien asentamisesta löytyy kohdasta

”MacBookin mukana tulleen ohjelmiston uudelleenasennus” sivulla 59.