MacBook - MacBookin käyttöönotto

background image

MacBookin käyttöönotto

MacBook on suunniteltu siten, että saat sen nopeasti käyttökuntoon ja voit alkaa

käyttää sitä välittömästi. Seuraavilla sivuilla esitellään käyttöönottoon liittyvät vaiheet,

mukaan lukien seuraavat toiminnot:

Â

60 W MagSafe-virtalähteen liittäminen

Â

kaapeleiden liittäminen ja yhteyden muodostaminen verkkoon

Â

MacBookin käynnistäminen ja ohjauslevyn käyttäminen

Â

käyttäjätilin ja muiden asetusten määritteleminen käyttöönottoapurin kanssa

Â

Mac OS X:n työpöytäasetusten ja muiden asetusten tekeminen.

Virtajohto

60 W MagSafe-virtalähde

background image

10

Luku 1

Paikoillanne, käyttöönotto, nyt

Tärkeää:

Poista 60 W MagSafe-virtalähteen ympärillä oleva suojamuovi ennen

MacBookin käyttöönottoa.

Vaihe 1:

Anna MacBookille virtaa ja lataa akkua liittämällä 60 W MagSafe-virtalähde.

Varmista, että virtapistoke on työnnetty virtalähteeseen kunnolla ja että pistoketapit

ovat kokonaan esillä. Aseta virtalähteen virtapistoke pistorasiaan ja MagSafe-liitin

MagSafe-virtalähdeporttiin. Kun MagSafe-liitin on portin lähellä, tunnet, kuinka

magneetti vetää sen sisään.

Jos virtalähteen johto ei riitä, korvaa virtapistoke virtajohdolla. Irrota virtapistoke

virtalähteestä vetämällä ja kiinnitä sitten mukana tuleva virtajohto tukevasti

virtalähteeseen.

Kun irrotat virtalähteen pistorasiasta tai tietokoneesta, vedä pistokkeesta, älä johdosta.

MagSafe-liitin

Virtajohto

Pistoke

¯

MagSafe-virtalähteen portti

background image

Luku 1

Paikoillanne, käyttöönotto, nyt

11

Kun liität virtalähteen MacBookiin, MagSafe-liittimen merkkivalo syttyy. Keltainen valo

osoittaa, että akku latautuu. Vihreä valo osoittaa, että akku on täysin latautunut. Jos

valoa ei näy, varmista, että liitin on kunnolla kiinni ja virtalähde on liitetty pistorasiaan.

Vaihe 2:

Langattomaan tai langalliseen verkkoon yhdistäminen.

Â

Jos haluat käyttää langatonta verkkoa sisäisen AirPort Extreme -tekniikan avulla,

varmista, että langaton tukiasema on päällä ja että tiedät verkon nimen. Kun laitat

MacBookin päälle, Käyttöönottoapuri ohjaa sinut yhteyden muodostamisen läpi. Jos

tarvitset vianmääritysohjeita, katso sivu 58.

Â

Jos haluat käyttää langallista yhteyttä, liitä ethernet-kaapelin toinen pää MacBookiin

ja toinen kaapelimodeemiin, DSL-modeemiin tai verkkoon.

®

Ethernet-
kaapeli

Gigabitin ethernet-portti
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Luku 1

Paikoillanne, käyttöönotto, nyt

Vaihe 3:

Käynnistä MacBook painamalla hetken ajan käynnistyspainiketta (®

).

Tietokoneen käynnistyessä kuulet merkkiäänen.

Tietokoneen käynnistyminen kestää hetken. Kun tietokone on käynnistynyt, Käyttöön-

ottoapuri avautuu automaattisesti.

Jos tietokone ei käynnisty, katso ohjeita kohdasta ”Jos MacBook ei käynnisty” sivulla 52.

Vaihe 4:

Muokkaa MacBookin asetuksia käyttöönottoapurin avulla.

Kun käynnistät MacBookin ensimmäistä kertaa, käyttöönottoapuri avautuu. Käyttöön-

ottoapuri auttaa sinua internet- ja sähköpostitietojen syöttämisessä ja käyttäjätilin luo-

misessa MacBookille. Jos sinulla on jo Mac, Käyttöönottoapuri voi auttaa sinua siirtä-

mään tiedostot, ohjelmat ja muut tiedot vanhasta Macista langatonta tai ethetnet-

yhteyttä käyttäen. Saat lisätietoja seuraavasta osiosta ”Tietojen siirtäminen MacBookiin”,

®

®

Käynnistyspainike

background image

Luku 1

Paikoillanne, käyttöönotto, nyt

13

Jos et aio enää pitää tai käyttää toista Macia, siltä kannattaa poistaa valtuutus toistaa

iTunes Storesta ostettua musiikkia, videoita tai äänikirjoja. Valtuutuksen poistaminen

tietokoneelta varmistaa, ettei kukaan muu voi toistaa ostamiasi kappaleita, videoita tai

äänikirjoja, ja vapauttaa valtuutuksen muuhun käyttöön. Ohjeita valtuutuksen

poistamiseen saat valitsemalla iTunesissa Ohjeet > iTunes-ohjeet.