MacBook - Problemer, der forhindrer dig i at bruge MacBook

background image

Problemer, der forhindrer dig i at bruge MacBook

Hvis MacBook ikke reagerer, eller markøren ikke flytter sig

I sjældne tilfælde kan et program "fryse fast" på skærmen. Mac OS X giver dig

mulighed for at slutte et program, der er frosset fast, uden at genstarte computeren.

Du tvinger et program til at slutte på følgende måde:

1

Tryk på Kommando- (x) Alternativ (z)-esc, eller vælg Apple () > Afbryd på menulinjen.

Dialogen Afbryd programmer vises, og programmet er valgt.

background image

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

53

2

Klik på Afbryd.

Programmet slutter, uden at de andre programmer lukkes.

Du kan også genstarte Finder fra denne dialog.

Arkiver derefter dit arbejde i alle åbne programmer, og start computeren igen for

at sikre dig, at problemet er løst.

Hvis problemet opstår tit, skal du vælge Hjælp > Mac-hjælp på menulinjen øverst

på skærmen. Søg efter ordet “fryse” for at se, hvad du kan gøre, når systemet fryser

fast eller ikke reagerer.

Hvis problemet kun opstår ved brug af et bestemt program, skal du spørge

forhandleren, om programmet kan bruges med computeren. Besøg webstedet

www.apple.com/dk/guide, og læs mere om support- og kontaktoplysninger til den

software, der fulgte med MacBook.

Hvis du ved, at et program er kompatibelt, skal du evt. geninstallere computerens

System-software. Se “Geninstallere den software, der fulgte med MacBook”på side 61.

Hvis MacBook fryser fast under start, eller der vises et symbol med et blinkende

spørgsmålstegn, eller skærmen er mørk, og vågeblusindikatoren lyser konstant

(ikke på vågeblus)

Det blinkende spørgsmålstegn betyder, at computeren ikke kan finde System-software

på harddisken eller de diske, der er sluttet til computeren.

background image

54

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

 Vent nogle sekunder. Hvis computeren ikke starter hurtigt, skal du lukke den ned ved

at holde afbryderknappen (®) nede i 8 til 10 sekunder. Afmonter alle ydre enheder,

og prøv at starte igen ved at trykke på afbryderknappen (®), mens du holder

Alternativtasten (z) nede. Når computeren starter, skal du klikke på symbolet for

harddisken og derpå klikke på højrepilen. Når computeren er startet, skal du åbne

Systemindstillinger og klikke på Startdisk. Vælg en lokal Mac OS X-systemmappe.

 Hvis det ikke virker, kan du prøve at bruge Diskværktøj til at reparere disken:

 Sæt dvd'en Mac OS X Install i computeren.

 Start computeren igen, og hold tasten C nede, mens computeren starter.

 Vælg Installering på menulinjen, og vælg derefter Åbn Diskværktøj. Når Diskværktøj

starter, skal du følge instruktionerne i vinduet Førstehjælp og se, om Diskværktøj

kan reparere disken.

Hvis det ikke hjælper at bruge Diskværktøj, skal du måske geninstallere System-

software. Se “Geninstallere den software, der fulgte med MacBook”på side 61.

Hvis MacBook ikke starter

Prøv at bruge følgende løsningsforslag i rækkefølge, indtil computeren starter:

 Sørg for, at computeren er sluttet til strømforsyningen, og at strømforsyningen

er sluttet til en stikkontakt, der virker. Brug den MagSafe-strømforsyning på 60 W,

der fulgte med MacBook. Hvis strømforsyningen holder op med at levere strøm,

og lampen ikke lyser, når du slutter strømforsyningen til en stikkontakt, kan du prøve

at trække stikket ud og sætte det i igen.

 Hvis indikatoren på MagSafe-stikket lyser orange, skal batteriet muligvis oplades.

Lad strømforsyningen være tilsluttet, og oplad batteriet, mens computeren er slukket.

Hvis indikatoren lyser grønt, er batteriet helt opladt.

background image

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

55

 Hvis problemet fortsætter, kan du nulstille “power manager” i MacBook ved at

afmontere strømforsyningen og holde afbryderknappen (®) nede i mindst 5 sekunder.

 Hvis du for nylig har installeret ekstra hukommelse, skal du kontrollere, at

hukommelsen er installeret korrekt og kan bruges i computeren. Prøv at tage den ud

og installere den gamle hukommelse igen, og se, om computeren derefter kan starte

(se side 46).

 Tryk på afbryderknappen (®), og hold med det samme Kommandotasten (x),

Alternativtasten (z), P og R nede samtidig, indtil du hører startlyden anden gang.

På den måde nulstiller du parameterhukommelsen (PRAM).

 Hvis du stadig ikke kan starte MacBook, kan du i afsnittet “Flere oplysninger samt

service og support”på side 63 læse, hvordan du kontakter Apple, hvis du har behov

for service.

Hvis skærmen pludselig bliver mørk, eller MacBook fryser fast

Prøv at genstarte MacBook.

1

Afmonter alle enheder, der er sluttet til MacBook, undtagen strømforsyningen.

2

Tryk på afbryderknappen (®) for at genstarte computeren.

3

Oplad batteriet mindst 10%, før du slutter eksterne enheder til computeren og

begynder at arbejde igen.

På symbolet for batteristatus (

) på menulinjen kan du se, hvor megen spænding

der er på batteriet.

Skærmen kan også blive mørkere, hvis du har valgt energibesparelse til batteriet.

background image

56

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis en lydenhed, som er tilsluttet lydporten, ikke virker

Afmonter lydenheden. Vælg Apple () > Systemindstillinger, og åbn vinduet Lyd.

I vinduet Lyd ind skal du vælge, om porten skal bruges til indgående eller udgående

lyd. Tilslut lydenheden igen.

Bemærk: Hvis du bruger Windows på din MacBook, understøtter porten kun udgående

lyd.

Hvis du har glemt adgangskoden

Du kan nulstille din administratoradgangskode og adgangskoderne til alle konti.

1

Indsæt dvd'en Mac OS X Install. Start derefter computeren igen, og hold tasten C nede,

mens computeren starter.

2

Vælg Hjælpeprogrammer > Nulstil adgangskode på menulinjen. Følg instruktionerne

på skærmen.

Hvis du har problemer med at skubbe en disk ud
 Slut alle programmer, der evt. bruger disken, og prøv igen.

 Hvis det ikke virker, skal du starte computeren igen, mens du holder knappen

på pegefeltet nede.