MacBook - Bruge Multi-Touch-pegefeltet

background image

Bruge Multi-Touch-pegefeltet

Brug pegefeltet til at flytte markøren og udføre forskellige Multi-Touch-bevægelser.

I modsætning til traditionelle pegefelter er hele MacBook-pegefeltet en knap, og du

kan klikke hvor som helst på pegefeltet. Du slår Multi-Touch-bevægelser til, ser

instruktionsvideoer om bevægelserne og indstiller andre muligheder til pegefeltet

ved at vælge Apple () > Systemindstillinger og derefter klikke på Pegefelt.

Du kan bruge MacBook-pegefeltet på følgende måder:

 Rulning med to fingre gør det muligt at rulle hurtigt op, ned eller til siden i det aktive

vindue. Denne mulighed er som standard slået til.

background image

Kapitel 2

Livet med MacBook

27

 Sekundært klik giver dig adgang til kommandoer på genvejsmenuer.

 Du indstiller et område til sekundært klik med en finger i nederste venstre eller

højre hjørne af pegefeltet ved at vælge Sekundært klik under muligheden En finger

i vinduet Pegefelt.

 Du indstiller sekundært klik med to fingre hvor som helst på pegefeltet ved

at vælge Sekundært klik under muligheden To fingre i vinduet Pegefelt.

Bemærk: Du kan også bruge sekundært klik ved at holde ctrl-tasten nede, mens du

klikker.

Område til sekundært klik

background image

28

Kapitel 2

Livet med MacBook

Følgende bevægelser på pegefeltet virker i nogle programmer. Når du udfører disse

bevægelser, skal du lade fingrene glide hen over pegefeltets overflade. Du kan få flere

oplysninger i vinduet Pegefelt eller ved at vælge Hjælp > Mac-hjælp og søge efter

“pegefelt”.

 Knibning med to fingre gør det muligt at zoome ind eller ud på PDF-dokumenter,

billeder, fotografier m.m.

 Rotation med to fingre gør det muligt at rotere fotografier, sider m.m.

background image

Kapitel 2

Livet med MacBook

29

 Skub med tre fingre gør det muligt hurtigt at blade gemmen dokumenter, flytte til det

næste eller forrige fotografi m.m.

 Skub med fire fingre virker i Finder og alle programmer. Når du skubber til venstre

eller højre med fire fingre, åbnes Skift program, så du kan blade gennem de åbne

programmer. Når du skubber opad eller nedad med fire fingre, viser Exposé

skrivebordet eller alle åbne vinduer.

Du slår alle bevægelser til og fra ved at vælge Apple () > Systemindstillinger og

derefter klikke på Pegefelt. Klik i afkrydsningsfelterne for at slå bevægelser til eller fra.

background image

30

Kapitel 2

Livet med MacBook